Home O nás

GDPR

GDPR

 1. Souhlasím, aby společnost Balbínova 21 s.r.o., se sídlem Balbínova 733/21, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, Česká republika, IČ: 27905373 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125527 (dále jen „Balbínova 21“), zpracovala můj kontaktní formulář a zanesla jeho data do informačních systémů
 2. Souhlasím, aby pro tento účel Balbínova 21 zpracovala tyto mé osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • údaj o tom, o jakou službu jste projevil zájem
 1. Svůj souhlas uděluji na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu. Rozumím, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, a to emailem zaslaným na emailovou adresu gdpr@masazeneon.cz
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte:
  • práva na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od Balbínova 21 informaci, zda a jaké osobní údaje zpracovává
  • práva na opravu a výmaz osobních údajů ve stanovených případech;
  • práva na omezení zpracování;
  • práva vznést námitku proti zpracování;
   práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení našich povinností při zpracování osobních údajů
 1. Dále beru na vědomí, že zpracování osobních údajů je prováděno Balbínova 21, osobní údaje však pro Balbínova 21 mohou zpracovávat také další osoby (poskytovatel nástroje Google Formuláře), Balbínova 21 uplatňuje dostatečná opatření pro ochranu vašich osobních údajů. Data jsou uložena v EU nebo ve třetích zemích, která jsou součástí iniciativy Privacy Shield.